سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: برای پیشگامی آموزشی باید شرایطی برای رقابت در آموزش ایجاد کنیم.

دکتر محسن قرنفلی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که در چند ماه گذشته یک سلسله هم اندیشی‌ها را برگزار کردیم و از اواسط تابستان بحث هم اندیشی‌ها در حوزه آموزشی هم در سطح علمی کاربردی، آموزش عالی و تخصصی آغاز شد، اظهار کرد: شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور در حال تغییر و تحول است. بنابراین این تغییرات، تحولاتی را نیز در جهاددانشگاهی به دنبال داشته که اگر هوشمندانه عمل کنیم می‌توانیم از این تغییر و تحولات به عنوان فرصت استفاده کنیم.
دکتر قرنفلی در خصوص تشکیل کمیته‌ها برای تاثیر بهتر در جهاد دانشگاهی ادامه داد: باید در جهاد دانشگاهی کمیته‌هایی تشکیل شود و بر روی خروجی‌های همایش فعالیت کنند تا در قالب دستور العمل‌ها و آیین نامه‌ها برای طراحی برنامه‌های آینده مورد استفاده قرار گرفته شود.
وی در خصوص مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، گفت: سیستم علمی کاربردی جزیی از یک سیستم جهاد دانشگاهی است؛ بنابراین سیستم علمی کاربردی باید تعاملات روشنی با جهاد دانشگاهی داشته باشد و در تحقق اهداف جهاد مشارکت کند.
دکتر قرنفلی ضمن تاکید بر لزوم پیشگامی جهاددانشگاهی در امر آموزش این موضوع را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: باید این پیشگامی را در رفتارمان ببینیم و تغییر و نوآوری داشته باشیم، که متاسفانه ما در این زمینه عملکرد کمرنگی داشته‌ایم، حتی پیشگامی به این معنی است که باید نوآوری‌ها و نتایج را به جامعه معرفی کنیم و این‌ها مسایلی هستند که باید در ارزیابی‌مان مورد توجه قرار گیرد تا در آینده بتوانیم تغییرات مناسبی ایجاد کنیم.
وی در خصوص برنامه‌های آینده جهاد دانشگاهی تصریح کرد: ما باید با طراحی‌هایمان شرایطی را ایجاد کنیم که یکی از این شرایط رقابتی شدن آموزش به ویژه آموزش عالی در کشور است، زیرا فضای غیر رقابتی انگیزه‌ای برای تغییر و تحول ایجاد نمی‌کند و منجر به کاهش کیفیت آموزش می‌شود.
دکتر قرنفلی با اشاره به ضرورت فعال شدن دانشگاه‌ها در ارایه آموزش‌های غیر رسمی و ارایه بیشتر کارهای مهارتی و آموزش‌های تخصصی بیان کرد: فضای دیگری که باید آن را ایجاد کنیم گرایش به اعتباربخشی، ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزشی است که اکنون این کار در وزارت علوم آغاز شده است. بنابراین ارتقای کیفیت و استانداردهای مراکز آموزشی مهم است تا بتوانیم دانش خود را جهانی کنیم.
وی ادامه داد: اولین معیار کاهش مدرک‌گرایی است که آفت بزرگی در دانشگاه‌های جامع ما و دیگر دانشگاه‌ها شده است بنابراین باید به سمت ارایه گواهی‌نامه‌های معتبر و افزایش کیفیت آموزش برویم، زیرا این تغییر بر افزایش کیفیت بسیار تاثیرگذار است.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در خصوص دومین معیار موثر گفت: دومین معیار ارتباط موثر بخش صنعتی است چون مهارت در اندیشه‌های متخصصان ما می‌باشد که باید با آنها تعامل بیشتری داشته باشیم و سطح ارتباط خود را با آنها افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: با انجام سنجش‌های پیوسته در اثربخشی برنامه‌ها، همچنین نهادینه کردن نگرش نوآوری، کسب اعتبار بین المللی و انجام فعالیت‌های بین المللی، توجه بیشتر به مقتضیات فرهنگی از دیگر معیارهایی است که باید به آن ها توجه داشته باشیم.