باقر لاریجانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت از آغاز اعتباربخشی تمام موسسات علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی کشور خبر داد و گفت: برای این اعتباربخشی شورای ملی تشکیل شده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در اولین جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی، با اعلام این خبر افزود: این اعتباربخشی به زودی آغاز می شود و تمامی  دست اندرکاران آموزش پزشکی در کشور باید این بحث را به صورت جدی دنبال کنند.

وی گفت: این اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که برای پیگیری بحث اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی شورای ملی تشکیل شده است.

لاریجانی اعتباربخشی را موضوعی مهم برای ارتقای دانشگاههای علوم پزشکی کشور برشمرد و گفت: مدیران دلسوزی در نظام سلامت داریم و اعتباربخشی موجب می شود با چالش های موجود آشنا شده و نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه اعتباربخشی موسسات آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی ایران سپرده شده است،‌ اظهار داشت:‌ هدف این است که دانشگاه های علوم پزشکی در مسیر ارتقاء حرکت کنند و در نهایت اعتلای نظام سلامت کشور حاصل شود.

لاریجانی، کمیسیون ملی اعتباربخشی را نهادی زیرمجموعه شورای گسترش وزارت بهداشت برشمرد و عنوان کرد: استفاده از ظرفیت مناطق آمایشی در بحث اعتباربخشی از جمله مواردی است که باید به طور جدی به آن توجه شود.

وی افزود: دانشگاه های مسئول اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی از طریق برقراری ارتباط موثر با مناطق آمایشی، آموزش های لازم را به کارشناسان ارائه می دهند و از این مناطق برای اعتباربخشی در سطح کشور بهره خواهند برد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: مناطق آمایشی ضمن آمادگی برای اعتباربخشی خود، سایر مناطق را نیز اعتباربخشی می کنند.