ضیاء هاشمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از همکاری وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان برای غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان خبر داد.

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه وزارت علوم در راستای اوقات فراغت دانشجویان گفت: وزارت ورزش و جوانان، برنامه هایی را جهت غنی کردن اوقات فراغت جوانان برنامه ریزی کرده است که با هماهنگی سایر دستگاه‌ها آن را اجرایی می کنند.

وی ادامه داد: در بخش دانشگاهی نیز با همکاری سازمان امور دانشجویان برنامه فرهنگی که به غنی شدن اوقات فراغت دانشجویان می پردازد برنامه ریزی شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: براساس برنامه های که دراین حوزه پیش بینی شده است، دانشجویان می توانند به صورت مطلوب تر از فرصت هایی که دارند در جهت شکوفایی استعداد خود استفاده کنند.

وی افزود: محور فعالیت ما در وزارت علوم بر تقویت فعالیت فراغتی جمعی و خلاقانه و پرهیز از فعالیت فردی و انفعالی که موجب انزوا و در خود فرورفتگی دانشجویان می شود، است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: شکل گیری و تقویت مجامع دانشجویی و زمینه سازی برای توسعه فعالیت‌های جمعی به ویژه فعالیت فکری محور فعالیت‌های وزارت علوم است.