دانشگاه امیرکبیر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این دانشگاه با معضل کمبود خوابگاه متاهلی مواجه هستیم از این رو برنامه داریم محدودیت در این بخش را با کمک خیرین برطرف کنیم.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر تنها ۶۰ واحد خوابگاه متاهلی در این دانشگاه وجود دارد که این میزان ظرفیت نمی تواند مشکل دانشگاه را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد خوابگاه متاهلی فضای فیزیکی لازم وجود ندارد و تاکنون نیز مجتمع مناسب این موضوع را پیدا نکرده ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در ایجاد فضای خوابگاه مجردی مشکلی نداریم زیرا به ازای هر ظرفیت خوابگاهی متاهلی می توانیم حدود ۸ ظرفیت برای دانشجویان مجرد ایجاد کنیم.

معتمدی عنوان کرد: برنامه داریم کمبود ظرفیت خوابگاه های متاهلی دانشگاه را با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و خیرین تاحدودی برطرف کنیم.