رییس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: برای تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ منتظر پاسخ مجلس هستیم.