مناظره سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کرسی ترویجی خاورشناسان مسلمان، گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان ۱۹ بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی خاورشناسان مسلمان، گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان با سخنرانی عباس احمدوند عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

در این کرسی بارانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، صیامیان عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان حضور دارند.

حضور در این کرسی برای تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه ها آزاد است.