fhosce92524-(24).jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: سیاست وزارت بهداشت در رابطه با سند آمایش سرزمینی، سیاستی شفاف بوده و اجرای وظایف محوله به منطقه ۲ آمایش آموزش سلامت کشوری به نفع منطقه است.

سعید اصلان آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، با بیان این مطلب گفت: علاوه بر ماموریت های دوازده گانه وزارت بهداشت، چهار ماموریت ویژه به منطقه ۲ آموزش عالی سلامت کشور محول شده که علاوه بر اینکه موجبات هم افزایی بین دانشگاه های علوم پزشکی منطقه را فراهم خواهد کرد، به توسعه ملی این رشته ها نیز می انجامد.

وی در تشریح رشته های تعریف شده در چهار ماموریت وزارت بهداشت گفت: داروسازی با توجه به قدمت و سطح علمی دانشکده داروسازی تبریز و هم جواری آن با مراکز تحقیقاتی و صنعتی، توسعه دانش زیست محیطی با تاکید بر اکوسیستم آبی و توجه ویژه به دریاچه ارومیه در منطقه شمالغرب کشور و مشکلات بهداشتی که این معضل زیست محیطی به همراه داشته است، از جمله فصل های وظایف محوله به منطقه ۲ آمایش سرزمینی سلامت است.

وی ادامه داد: مطالعه و توسعه آموزشی رشته روانپزشکی با توجه به سابقه علمی دانشکده روانپزشکی تبریز و همچنین حوادث جاده ای بخش دیگر فعالیت منطقه ۲ است.

وی اضافه کرد: در رابطه با دانش ترافیکی کارهای بزرگی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده بود و به همین منظور وزارت بهداشت، توسعه آموزش در این بخش را به منطقه شمالغرب سلامت سپرد.

وی خاطر نشان کرد: به لحاظ توانمندی و برخی تهدیدات منطقه ای، ماموریت های ویژه در بعد آموزشی و پژوهشی به قطب شمالغرب کشور با مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سوی وزارتخانه بهداشت برون‌سپاری شده است.

وی با بیان اینکه دستاورد های این طرح ها، منطقه ای نیستند و نتایج آن، قابل تعمیم به سراسر کشور است، گفت: هر گونه اقدام در جهت توسعه آموزشی این رشته ها، در جهت اصلاح های آموزشی و حتی توسعه در منابع نیز بر عهده کارگروه مربوطه در منطقه ۲ است.