معتمدی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵ میزان افزایش بودجه دانشگاه ها حدود ۱۲ درصد است که این بودجه مشکلات خوابگاهی و آزمایشگای دانشگاه ها را برطرف نمی کند.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه های کشور طی سال های گذشته همواره نسبت به وضعیت مطلوب بودجه ای فاصله داشتند و براین اساس با کسری بودجه مواجه بودند.

وی افزود: با رشد بودجه ای فعلی نمی توان انتظار داشت دانشگاه ها وضعیت خوابگاه ها، ساختمان های قدیمی و تجهیزات آزمایشگاهی خود را بهبود بخشند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: امیداوریم با کمک دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بتوانیم در روند اختصاص بودجه های جاری دانشگاه ها زمینه ای ایجاد کنیم تا بخشی از کسری بودجه موجود برطرف شود.

معتمدی تاکید کرد: دانشگاه نیازمند سرمایه گذاری زیادی است و امیداوریم مجلس این موضوع را در لایحه بودجه سال ۹۵ لحاظ کند.

وی با اشاره به بودجه اختصاصی مربوط به حوزه پژوهش نیز گفت: اگر از این بودجه به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صورت جداگانه مبلغی اختصاص یابد پیش بینی می شود دانشگاه ها در سال آینده کمتر با مشکل مالی مواجه شویم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: درحال حاضر میزان اختصاص بودجه این دانشگاه در حوزه عمرانی و جاری از برنامه عقب تر است که دولت قول داده تا پایان امسال بودجه جاری را به این دانشگاه به صورت کامل اختصاص دهد.