رونمایی از یادمان شهدای گمنام در دانشکده فنی دختران ولیعصر (عج)