دکتر حسین سلیمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بودجه این دانشگاه درسال ۹۵ حدود ۱۰ درصد رشد یافته که احتمال می رود با این میزان رشد بودجه در سال آینده با کسری بودجه مواجه شویم.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عمده رشد بودجه سال آینده دانشگاه ها معطوف به پرداخت حقوق و دستمزد خواهد شد بنابراین پیش بینی می کنیم با این میزان افزایش بودجه دانشگاه در سال آینده با مشکل کسری مواجه شود.

وی تاکید کرد: اگر از کل بودجه پژوهشی کشور به صورت جداگانه بخشی به دانشگاه ها اختصاص یابد بنابراین می توان انتظار داشت که مشکل مالی این مراکز تا حدی برطرف شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: با مدیریت منابعی که در سال جاری در این دانشگاه صورت گرفت علی رغم اجرای پروژه های عمرانی، دانشگاه امسال با کسری بودجه مواجه نبود.

سلیمی گفت: اما این نگرانی وجود دارد که تنها با ۱۰ درصد رشد بودجه این دانشگاه در سال آینده با مشکلات مالی مواجه شود.