سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزیرعلوم گفت: باید زمینه رشد فعالیت مراکز آموزش عالی غیردولتی فراهم شود.

دکترشریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح آمایش آموزش عالی کشور اجرایی می شود که از اجزای آن می توان ساماندهی و ارتقای مراکز دانشگاهی با دانشجوی کمتر از دو هزار نفر، ماموریت گرایی و کیفیت بخشی در انجام ماموریت ها و وظایف وزارت علوم و دانشگاه ها، تمرکززدایی از فعالیت بخش دولتی و بسترسازی برای افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی را نام برد.
معاون آموزشی وزیر علوم اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از مولفه های مهم توسعه کمی و کیفی مراکز دانشگاهی در سطح کشور است، لذا باید بستر رشد فعالیت مراکز آموزش عالی غیردولتی بیش از پیش فراهم شود.
وی ادامه داد: باید با اجرای دقیق طرح تمرکززدایی از نظام آموزش عالی بخش عمده ای از اختیارهای وزارت علوم به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی واگذار شود و این وزارتخانه بیشتر بر فعالیت های آنها نظارت داشته باشد.
دکترشریعتی نیاسر همچنین با اشاره به رشد ۹ درصدی اعتبارهای آموزش عالی در بودجه سال آینده بیان کرد: باید از همه ظرفیت های موجود برای افزایش سطح کیفی آموزش های این بخش بهره گرفت.
وی در پایان خاطر نشان کرد : مشکلی برای جذب دانشجو در دانشگاه ها وجود ندارد و با توجه به ظرفیت های موجود امکان جذب بیش از میزان فعلی هم وجود دارد. طی ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شمار دانشجویان در ایران از ۱۷۰ هزار نفر به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.