1438589308774_download (4).jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  گردش و ساماندهی آموزش داروسازی با همکاری کلیه دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی تبریز سپرده شده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیست و هفتمین نشست شورای داروسازی و تخصصی با تشریح اقدامات و اهداف طرح تحول آموزش پزشکی به بیان اهداف و ماموریتهای تعریف شده در حوزه داروسازی پرداخت و اظهار داشت: بعد از تقسیم بندی کشور به ۱۰ منطقه آمایشی مسئولیت ساماندهی برنامه ها و آموزش حوزه داروسازی کشور به دانشگاه علوم پزشکی تبریز واگذار شده است.

دکتر اکبری در ادامه با اشاره به مسئولیت هر منطقه آمایشی در نیازسنجی و تعیین تعداد داروساز مورد نیاز و تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو خاطرنشان کرد: در بحث نیروی انسانی در مناطق آمایشی در برخی از دانشکده ها هیات علمی آنها در همه رشته ها کامل نشده است که با توجه به اینکه تامین نیروی انسانی هر منطقه آمایشی به عهده همان منطقه است لذا در این زمینه لازم است با کمک دانشگاه های مستقر در هر منطقه کمبود هیات علمی را جبران نمود بدین ترتیب که دانشکده های داروسازی مستقر در یک منطقه کمبود هیات علمی را پوشش دهند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی با یادآوری اینکه در برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی یکی از برنامه های مهم رسیدن به دانشگاه های نسل سوم است، دانشکده های داروسازی را پیشتاز در این عرصه ذکر نمود و اظهار امیدواری کرد: با توسعه شرکتهای دانش بنیان و رویکرد آموزش به سمت فراگیری دانش مهارتی و حرفه ای شاهد آموزش محصول محور در دانشکده های داروسازی کشور باشیم.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر لزوم تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه در مناطق آمایشی سیاست جدید وزارت بهداشت را افزایش سطح کیفی دانشگاههای علوم پزشکی عنوان کرد و افزود: سیاست وزارتخانه تاسیس دانشکده داروسازی جدید نبود و براساس طرح تحول آموزش پزشکی تاکید بر ارتقای سطح کیفی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد که در این زمینه به همکاری و مساعدت دانشگاهها در رسیدن هر چه سریعتر به اهداف این طرح نیازمندیم .