سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر تصفیه نشدن بدهی بیمه ها، تامین اجتماعی را بدهکار‌ترین بیمه به این دانشگاه دانسته و از بدقولی بیمه‌ها در پرداخت به موقع این بدهی‌ها اظهار نگرانی کرد.

تامین اجتماعی، بدهکارترین سازمان بیمه‌گر به علوم پزشکی ایرانرضا پایدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه بیشترین مطالبات دانشگاه علوم پزشکی ایران شامل سه بیمه تامین اجتماعی، بیمه پایه سلامت و نیروهای مسلح می شود، عنوان کرد : در این میان بیش از ۵۰ درصد مطالبات مربوط به بیمه تامین اجتماعی است زیرا بیمه شدگان عمومی تامین اجتماعی بیشتر بار مراجعات به مراکز درمانی و بیمارستانهای دانشگاهی علوم پزشکی ایران را تشکیل می‌دهند.

پایدار در مورد مهمترین علت مراجعه بیمه شدگان عمومی و خدمات درمانی تامین اجتماعی به بیمارستانهای دانشگاهی وزارت بهداشت ، گفت : بیمارستانهای تامین اجتماعی میلاد پاسخگوی بار عظیم مراجعات بیمه شدگانش نیست و به همین علت بیشتر بیماران و مراجعین به بیمارستانهای وزارت بهداشت ، همان تامین اجتماعی ها هستند، در غیر این صورت اگر بیمارستانهای آن بیمه واقعا توان و قابلیت ارائه خدمات درمانی به همه بیمه شدگانش را داشت ، یقینا وضعیت بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و بیمارستانها به شرکتهای تامین کننده دارو و تجهیزات به اینجا نمی رسید .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ، اظهار کرد : جلسات بسیار مختلفی برای دریافت مطالباتمان با بیمه ها برگزار شد و حتی در سطح وزارت خانه پیگیری های زیادی انجام گرفت اما متاسفانه تاکنون تنها حرفی که بیمه ها زدند این است که می گویند منابع کم داریم با ادامه این جریان بالاخره بیمارستانها هم بعدها با مشکلات جدی کمبود دارو و تجهیزات و کاهش چشمگیر کیفیت ارائه خدمات درمانی از نظر امکانات در دسترس مواجه می شوند زیرا به طور مداوم بدهی های آنها نیز به شرکت های تامین دارو و تجهیزات افزایش میابد .

هرچند مطالبات قابل ملاحظه دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت از بیمه ها، بیمارستان‌های دانشگاهی را با مشکلات متعددی مواجه کرده اما بر خلاف تصور عموم افراد ، دانشگاه های علوم پزشکی نظامی ( نیروهای مسلح) هم از بد قولی بیمه ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان به این دانشگاه ها گله مند هستند.

 مطالبات ۴۵۰ میلیارد تومانی علوم پزشکی ایران از بیمه ها 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تاخیر ۱۱ ماهه بیمه ها در پرداخت بدهی هایشان به دانشگاه ، افزود : وعده های امروز و فردای بیمه ها و وضعیت بد پرداخت بدهی هایشان به جایی رسیده که اصلا قابل گفتن نیست به گونه ای که مطالبات ۴۵۰ میلیارد تومانی علوم پزشکی ایران از بیمه ها همچنان به قوت خود باقی است ، موضوعی که بارها رسانه ای شد ولی با این وجود هنوز خبری از تصفیه حساب به موقع بیمه ها نشد.

وی گفت : پرداختی بیمه ها به طور ماهیانه صورت می گیرد اما همیشه مبلغ پرداختی خیلی کمتر از سقف تعیین شده است و حتی این مبلغ ناچیز نیز گاهی چندین ماه پرداخت نمی شود ، موضوعی که در هر دوره فاصله پرداخت ها و مبلغ بدهی ها را بیشتر می کند و بیمارستانها را از نظر تامین دارو و تجهیزات در شرایط سخت تری قرار می دهد زیرا به علت این خلف وعده ها در پرداخت به موقع بدهی ها ، دانشگاه نیز برای تامین دارو و تجهیزات از شرکت های تامین کننده به مشکل بر می خورد و درنتیجه به این شرکت ها بدهکار می ماند .

پایدار با اشاره به هزینه های قابل توجه تامین دارو ، تجهیزات و هتلینگ تصریح کرد: مهمترین منبع درآمد بیمارستانها برای تامین دارو تجهیزات و ارائه خدمات هتلینگ اعم از غذای بیماران و نظایر آن ، از محل پرداختی بیمه ها تامین می شود و در شرایطی که دریافت این مطالبات به تعویق بیافتد مشکلات هزینه ای به طور جدی گریبانگیر خدمات درمانی می شود، مشکلی که هم اکنون دانشگاه های علوم پزشکی کشور با آن مواجه شده اند .

 

 بدهکارترین سازمان بیمه گر به دانشگاه علوم پزشکی ایران