سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تصمیم اخذ شده در منطقه آمایشی ۶ درخصوص استفاده از سئوالات سایر مناطق در آزمون پیش کارورزی و علوم پایه گفت: این تصمیم در منطقه ۶ اخذ شده و بخشنامه‌ای از سوی وزارت بهداشت در این خصوص صادر نشده است.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص برگزاری امتحانات جامع شهریور ماه رشته‌های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی گفت: پیرو نشست دبیران کلان مناطق آمایشی و طبق توافق بعمل آمده مقرر گردید روال برگزاری امتحان مانند سالهای گذشته باشد و دانشگاه ها در صورت نیاز و به اختیار از بانک سئوالات سایر مناطق آمایشی که آمادگی در اختیار قرار دادن سئوالات را دارند استفاده نمایند.

دکتر اسکندری خاطرنشان کرد: در منطقه آمایشی ۶، تصمیم بر این شد که از سئوالات سایر مناطق آمایشی در امتحانات جامع شهریور استفاده شود و دانشگاه‌های منطقه به اختیار در این طراحی مشارکت نمایند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاکید کرد: استفاده از بانک سئوالات سایر مناطق تصمیمی بوده که در منطقه ۶ گرفته شده و دبیرخانه شورای پزشکی عمومی هیچ گونه بخشنامه ای در خصوص تغییر در روند برگزاری امتحانات به مناطق ارسال نکرده است.

وی اظهار داشت: مناطق آمایشی با توجه به شرایط خود تصمیم بر برگزاری کاملا مستقل و یا استفاده از بانک سوالات سایر مناطق را گرفته اند.

دکتر اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اشتراک گذاری سوالات مناطق مختلف در این آزمون ، آزمونی با کیفیت تر از قبل و استانداردتر را شاهد خواهیم بود.