سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – تصور می‌کنید گران‌قیمت‌ترین مواد شناخته‌شدۀ دنیا را می‌شناسید و قیمت آنها را می‌دانید؟ شاید مشاهدۀ این ویدئو تصور شما در این‌باره را به هم بریزد.

پنج مادۀ گران‌قیمت دنیا را بشناسید