کلاس درس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد با ارتقا علمی ۲۱ عضو هیات علمی این دانشگاه موافقت شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد برگزار شد که در این جلسه پرونده ۲۵ عضو هیات علمی این دانشگاه برای ارتقا بررسی شد که در نهایت با ارتقا ۲۱ عضو هیات علمی این دانشگاه موافقت شد.

از این تعداد ۳ پرونده مربوط به ارتقا از دانشیاری به استادی، ۱۲ پرونده مربوط به ارتقا از استادیاری به دانشیاری، ۶ پرونده مربوط به ارتقا از مربی به استادیاری بود.

همچنین با ارتقا رتبه ۳ پرونده نیز به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد و یک پرونده نیز برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.