دانشگاه خواجه نصیر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه خواجه نصیرگفت: بودجه این دانشگاه در سال ۹۵ رشد ۱۵ درصدی داشته است اما این میزان افزایش نمی تواند مشکلات دانشگاه را برطرف کند.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر بیشتر دانشگاه های کشور با کسری بودجه مواجه هستند اما به دلیل این کسری ها افزایش بودجه ای که در سال ۹۵ برای دانشگاه ها در نظر گرفته شده است نمی تواند مشکلات آنها را بطرف کند.

وی افزود: رشد بودجه این دانشگاه برای سال ۹۵ حدود ۱۵ درصد است که به دلیل مشکلات بودجه ای سال های گذشته در دانشگاه این میزان رشد بودجه نیز نمی تواند تاثیر زیادی در فعالیت های دانشگاه داشته باشد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: تاکنون تنها ۵۸ درصد بودجه سال ۹۴ به این دانشگاه اختصاص یافته است که این میزان اختصاص بسیار کم است.

خاکی صدیق تاکید کرد: رشد بودجه دانشگاه خواجه نصیر نسبت به دیگر دانشگاه ها برای سال آینده از وضعیت بهتری برخوردار است.