fhosce92524-(24).jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت از تشکیل جلسات شورای بررسی این کمیته به منظور ساماندهی طرح های تدوین شده در راستای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر عطاء الله پورعباسی با بیان این مطلب گفت: پیش تر طی مکاتباتی از انجمن های علمی، قطب های علمی و مراکز دانشگاهی خواسته شده بود تا چنانچه باتوجه به ماموریت های خود طرحی در راستای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین نموده اند، این طرح ها را جهت بررسی و تایید نهایی به معاونت آموزشی ارسال نمایند.

دکتر پورعباسی با بیان اینکه برنامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت حمایت از طرح های تدوین شده در راستای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است، اظهار داشت: این طرح ها پس از وصول در شورای بررسی کمیته تحقیق و توسعه که به همین منظور تشکیل شده مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: تاکنون دو جلسه شورای بررسی طرح ها تشکیل شده و ساز و کارهای حمایتی ویژه ای نیز برای طرح هایی که به تحقق اهداف برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کمک می نمایند فکر شده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر پورعباسی با اشاره به ساختار اجرایی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و استفاده از بستر مناطق آمایشی ۱۰ گانه کشور در این امر گفت: طرح ها متناسب با ماموریت های واسپاری شده به مناطق و مراکز دانشگاهی، توسط نهادهای مسئول هر برنامه بررسی می گردد و امیدواریم با ساز و کاری که در معاونت آموزشی برای این امر طراحی شده بیش از پیش شاهد حرکت جمعی دست اندرکاران نظام سلامت کشور در جهت تحقق اهداف بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی باشیم.