اعزام دانشجو سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه های علوم پزشکی در راستای بین المللی شدن شعبی را در خارج از کشور تاسیس می کنند که در گام اول ۳ شعبه در مجارستان، تاجیکستان و عراق ایجاد می شوند.

دکتر نیما رضایی – مشاور بین الملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی در مسیر بین المللی شدن قرار گرفته اند و دانشگاه هایی که توانایی داشته باشند می توانند در این زمینه فعال باشند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری کشور مجارستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری کشور تاجیکستان و برخی از دانشگاه ها نیز با همکاری کشور عراق، شعبه ای از دانشگاه های ایرانی در این کشورها تاسیس می کنند.

رضایی با اشاره به راه اندازی سامانه educationiran.ir برای جذب دانشجوی خارجی گفت: در حال حاضر تمام دانشگاه های علوم پزشکی برنامه های اجرایی خود را به صورت انگلیسی در این سایت بارگذاری کرده اند.

مشاور بین الملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود: داوطلبان تحصیل در ایران می توانند با ورود به این سامانه، اقدام به پذیرش کنند.