تهران- ایرنا- مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تا ۲۰ مردادماه تمدید شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری