دانشجو. دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – آموزشی وزارت علوم گفت: به برکت انقلاب اسلامی جمعیت دانشجویی در ایران بیشتر از پنج برابر میانگین جهانی است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مجتبی شریعتی نیاسر در نشست شورای اداری گناباد، گفت: طی ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شمار دانشجویان در ایران از ۱۷۰ هزار نفر به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: مشکلی برای جذب دانشجو در دانشگاه ها وجود ندارد و با توجه به ظرفیت های موجود امکان جذب بیش از میزان فعلی نیز فراهم است.

معاون آموزشی وزارت علوم از اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور خبر داد و ساماندهی و ارتقای مراکز دانشگاهی با دانشجوی کمتر از دو هزار نفر، ماموریت گرایی و کیفیت بخشی در انجام ماموریت ها و وظایف وزارت علوم و دانشگاه ها، تمرکززدایی از فعالیت بخش دولتی و بسترسازی برای افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی را از اجزای آن برشمرد.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: استفاده از توان بخش خصوصی از مولفه های مهم توسعه کمی و کیفی مراکز دانشگاهی در سطح کشور است، لذا باید بستر رشد فعالیت مراکز آموزش عالی غیردولتی بیش از پیش فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با اجرای دقیق طرح تمرکززدایی از نظام آموزش عالی بخش عمده ای از اختیارهای وزارت علوم به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی واگذار شود و این وزارتخانه بیشتر بر فعالیت های آنها نظارت داشته باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین با اشاره به رشد ۹ درصدی اعتبارهای آموزش عالی دربودجه سال آینده گفت: باید از تمام ظرفیت های موجود برای افزایش سطح کیفی آموزش های این بخش بهره گرفت.