ضیا هاشمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم گفت: باید شرایط جذب محققان خارجی را به ویژه از کشورهایی که بیشتر می توانیم با آنها تعامل داشته باشیم، تسهیل کنیم.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، دکتر ضیاء هاشمی صبح امروز در سمینار تخصصی دانشگاه بین المللی در ایران و سیاست های پیش رو که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با اشاره به الزامات فرهنگی اجتماعی جذب دانشجوی خارجی گفت: قبل از اینکه دانشگاه بین المللی داشته باشیم، باید به لوازم فرهنگی یک دانشگاه موفق مجهز شویم.

وی ادامه داد: دانشگاه یک نهاد علمی صرف نیست بلکه یک نهاد علمی و فرهنگی است. هویت فرهنگی و اجتماعی ما در فرایند فعالیت های گوناگون شکل می گیرد و دانشگاه در شکل گیری این هویت نقش محوری دارد ما نمی توانیم بدون توجه به آن، در تولید علم و فرهنگ پیشرفت داشته باشیم.

معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: تعاملات بین المللی هم برای ما تهدید است و هم فرصت. از یک طرف با توجه به چالش هایی که برخی از دانشگاه ها در زمینه دانشجوی خارجی دارند تهدید محسوب می شود و از طرفی به علت ایجاد بستر آموزش متقابل، فرصت محسوب می شود.

هاشمی با اشاره به تعاملات بین المللی که در عرصه بین المللی رخ داد، گفت: با توجه به این تعاملات ما باید به سمت دانشگاه بین المللی حرکت کنیم و هدف ما باید در این حوزه مشخص باشد. معرفی فرهنگ ایرانی، گسترش زبان فارسی، توسعه روابط فرهنگی، ارتقاء جایگاه ملی و فرهنگی و تقویت تعاملات فرهنگی می تواند از اهدافی باشد که باید در این زمینه تعریف شود.

معاون فرهنگی وزیر علوم ادامه داد: اولویت ما باید با کشورهایی باشد که از لحاظ تمدنی و فرهنگی به ما نزدیک هستند؛ چرا که موانع همکاری با این کشورها بسیار کمتر بوده و بازده بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: ما در تعاملات بین المللی باید تحمل و مدارای خود را افزایش دهیم. بدین صورت که باید تحمل پذیرش دانشجوی خارجی و غیر ایرانی را در خودمان افزایش بدهیم.

معاون فرهنگی وزیر علوم ادامه داد: در زمینه حوزه دانشجویان خارجی باید توجه ویژه ای به این بخش شود و آئین نامه های آن در حوزه وزارت علوم با شورای انقلاب فرهنگی اگر نیاز به بازنگری دارند، بازنگری شود و با علایق و سلایق دانشجویان هماهنگ باشد.  

هاشمی تاکید کرد: باید به جذب دانشجو و اساتید خارجی توجه شود. اگر قرار است دانشجوی خارجی داشته باشیم، باید استاد خارجی نیز داشته باشیم. محیط های دانشگاهی ما، محیط بازی نیستند و گاهی این نگاه بسته دارای آسیب و عوارضی است، بعضا در بخش های مدیریتی، امنیتی، تنگ نظری های قومی و حتی جنسیتی داشته ایم. ما نیازمند این هستیم که پدیده بیگانه هراسی را اصلاح کنیم و با اتخاذ یک استراتژی مناسب، به تدریج این فضا را تغییر دهیم. ‌

وی ادامه داد: ما نیاز داریم رویکرد فرهنگی-اجتماعی و سیاست های جذب اساتید و دانشجوی خارجی را طراحی و تدوین کنیم و در زمینه علایق و سلیقه دانشجویان غیر ایرانی تحقیق بیشتری بکنیم. شرایط جذب محققان خارجی را به ویژه از کشورهایی که بیشتر می توانیم تعامل داشته باشیم تسهیل کنیم. کانون ها و انجمن های فرهنگی- اجتماعی به ویژه کانون فارغ التحصیلات خارجی را تقویت کنیم و فضای جدیدی برای استقبال بیشتر دانشجویان خارجی ایجاد کنیم.