علوم انسانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس پژوهشگاه علوم انسانی از تدوین آیین نامه کاربردی سازی علوم انسانی در این پژوهشگاه خبرداد و گفت: این آیین نامه با هدف ساماندهی روند کاربردی سازی این علم تدوین شده است.

حسینعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین نامه کاربردی سازی علوم انسانی در این پژوهشگاه تدوین شده که رویکرد این آیین نامه ساماندهی، تعریف و طبقه بندی کاربردی سازی در این علم است.

وی افزود: براساس این آیین نامه در پژوهشگاه علوم انسانی قادر خواهیم بود پروژه های موجود در پژوهشگاه را نظام مند کنیم.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی خاطرنشان کرد: همچنین پروژه های مربوط به پژوهشگاه از نظر فرایند اجرای طرح، همکاران و نوع مشارکت ها نظام مند و دسته بندی می شوند.

قبادی اضافه کرد: آیین نامه کاربردی سازی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی تصویب شده و نسخه ای از این آیین نامه نیز به وزارت علوم ارسال شده است.

وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی گفت: در برنامه راهبردی این پژوهشگاه نیز براساس اسناد بالا دستی نظام به کاربردی سازی علوم انسانی توجه شده است.