دکتر سعید عسگریسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: دستورالعمل نحوه اجرای میزان تعهدات متخصصین دندانپزشکی در دست تدوین بوده و به زودی جهت اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای ذیربط ابلاغ می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری گفت: پیرو بخشنامه اخیر معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعیین میزان تعهدات و برخی امور مرتبط با متخصصین دندانپزشکی دستورالعمل اجرایی این بخشنامه در دست تدوین است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی اظهار کرد: پیشنهادات و نظراتی در این ارتباط دریافت شده و همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز جهت مشخص تر شدن نحوه اقدام دراین خصوص درخواست هایی به معاونت آموزشی ارسال کرده اند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی افزود: با کار کارشناسی صورت گرفته در کمیته‌های تخصصی، دستورالعمل مربوطه تهیه و طی روزهای آتی ابلاغ خواهد شد.