1429103234424_Mona Hoobehfekr (32 of 33).jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون اداری مالی وزارت علوم برنامه‌های این وزارتخانه برای ایجاد تحول در اقتصاد آموزش عالی که در لایحه برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده را تشریح کرد.

دکتر محمد حسین امید در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه و برنامه‌ای که رییس جمهور تدوین کرده،گفت:در لایحه برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که تحولی در اقتصاد آموزش عالی شکل بگیرد و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بتوانند بخشی از نیاز خود را از محل فروش دانش فنی،طرح‌های کاربردی و آموزش تامین کنند.

وی ادامه داد:پیشنهاد فوق‌الذکر نیاز به قوانینی دارد که در حال تنظیم است و چنانچه لایحه در مجلس به تصویب برسد از سال آینده چه در داخل کشور و چه در تعامل با کشورهای دیگر اجرایی می‌شود.زیرا با باز شدن فضای بین‌المللی امکان مراودات بین المللی بیشتر شده و دانشگاه‌ها خواهند توانست در ارتباطات بین‌المللی هم منابعی را شناسایی و دنبال کنند که این منابع می‌تواند شامل فروش دانش فنی،انجام کارهای مشترک،جذب کمک‌های بین المللی به برخی از پژوهش‌ها باشد.