106-20.JPG

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: دستورالعمل نحوه اجرای میزان تعهدات متخصصین دندانپزشکی و امور مربوطه در دست تدوین است و به زودی جهت اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نهادهای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر سعید عسگری با اعلام این مطلب گفت: پیرو بخشنامه اخیر معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعیین میزان تعهدات وبرخی امور مرتبط با متخصصین دندانپزشکی دستورالعمل اجرایی این بخشنامه در دست تدوین است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اظهار کرد: پیشنهادات و نظراتی دراین ارتباط دریافت شده و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز جهت مشخص تر شدن نحوه اقدام دراین خصوص درخواست هایی به معاونت آموزشی ارسال نموده اند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، عسگری در پایان خاطرنشان کرد: با کار کارشناسی صورت گرفته در کمیته های تخصصی، دستورالعمل مربوطه تهیه وطی روزهای آتی ابلاغ خواهد شد.