fhosce92524-(24).jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  تدوین دستورالعمل حمایتی دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی و پژوهشی در گردهمایی مدیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر محسن رحیمی مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت در گردهمایی مدیران و دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گزارشی از آمار و اطلاعات ۹ ترم تحصیلی و وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارائه کرد و یادآور شد: آن چیزی که از نظر اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مهم می­باشد برنامه ­ریزی منظم و نظارت و پیگیری مستمر بر طرح استاد مشاور و تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

دکتر رحیمی افزود: پیگیری امور دانشجویان برتر علمی و پژوهشی و برنامه ریزی جهت تهیه دستورالعمل نحوه حمایت های مادی و معنوی این گروه از دانشجویان نیز جزو اولویت های اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده و در همین راستا لازم است دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها نسبت به شناسایی، تشکیل جلسه مشورتی و استفاده از پتانسیل بالای این دانشجویان اقدام نمایند.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: با توجه به اینکه تدوین دستورالعمل حمایتی جهت دانشجویان برتر علمی و پژوهشی در دستور کار اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد از تمامی دبیران درخواست می شود تا در این خصوص پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به وزارت بهداشت ارائه نمایند.

نشست مشترک و ایجاد تعامل بیشتر بین مدیران آموزشی و دبیران ستادها، توضیحات کارشناسان سامانه سما در خصوص پورتال اداره کل و پیشنهاد تشکیل کمیته همفکری و کاربردی برای برنامه ریزی مناسب با همکاری دبیران و مدیران دانشگاهها مواردی دیگری بود که در جلسه مطرح گردید.

در ادامه جلسه دکتر شهرام اجتماعی مهر رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت توضیحاتی در خصوص فعالیتهای مرکز خدمات آموزشی ارائه نمود و اظهار داشت این مرکز تعامل و همکاری مناسبی با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت دارد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در این جلسه همچنین مدیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها مسائلی را در رابطه با تفسیر مرکز خدمات آموزشی از آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مطرح نمودند که دکتر اجتماعی مهر نیز ضمن بیان پاسخهای لازم اظهار داشت طبق آئین نامه مذکور تفسیر نهائی بندهای آئین نامه به عهده اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد.