دانشجوی پزشکی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر ورود سریع تر دانشجویان پزشکی به عرصه های بالینی جامعه نگر گفت: در این راستا طول دوره تحصیل در پزشکی عمومی متناسب سازی می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست شورای داروسازی و تخصصی با اشاره به تعداد دانشکده های داروسازی در کشور گفت: اکنون ۲۵ دانشکده داریم و سالانه حدود ۱۲۰۰ دانشجوی داروسازی، حدود ۲۰۰ دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و ۱۲۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته پذیرش می شوند.

وی آغاز تدوین الزامات و نقشه راه تحقق مرجعیت علمی را یک ماموریت ویژه برای دانشگاه های علوم پزشکی بیان کرد و افزود: در این نقشه راه، الزامات مرجعیت، شاخص ها و سنجه های کسب مرجعیت علمی تدوین و مبنای رصد حرکت قرار خواهد گرفت و دانشگاه های علوم پزشکی بر این اساس در الگوی پایش، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت مطالعه بزرگ بار بیماری ها و عوامل خطر مرتبط را یکی از مهمترین اطلاعات برای برآورد نیاز به نیروی انسانی متخصص در کشور بیان کرد و افزود: تغییرات هرم جمعیتی و میزان دسترسی به فناوریهای پیشرفته تشخیصی و درمانی از مولفه های اثرگذار در این برآورد است.

لاریجانی یکی از راهکارهای اساسی به منظور توجه به عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت را تلاش برای ورود سریع تر دانشجویان پزشکی به عرصه های بالینی جامعه نگر دانست و گفت: در این راستا متناسب سازی طول دوره تحصیل در پزشکی عمومی و برخی از رشته های تخصصی و فوق تخصصی می تواند کمک کننده باشد.

به گفته وی، بازنگری در الگوی تربیت نیروهای پرستاری و توجه به نقش نیروهای حدواسط از دیگر اقدامات در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص راه اندازی تخصص پزشک خانواده، گفت: رشته تخصصی پزشک خانواده در ۸ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور از سال جاری با ۷۰ نفر پذیرش دستیار آغاز به کار خواهد کرد.

وی یکی از ابعاد آموزش پاسخگو در نظام سلامت را تلاش برای تامین نیازهای کشور به منابع انسانی بخش پرستاری عنوان کرد و افزود: با توجه به کمبود پرستار، توسعه آموزش پرستاری به عنوان یکی از اولویت های مهم وزارت بهداشت در نظر گرفته شد.

به گفته لاریجانی، استفاده از ظرفیت بیمارستان ها برای تربیت نیروی پرستار، تنوع بخشی به رشته مقاطع علوم پرستاری، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته، توسعه مقاطع تحصیلات تکمیل پرستاری، تدوین آیین نامه هیات علمی بالینی پرستاری، تقویت انجمن های علمی مرتبط با پرستاری و گسترش آموزش های مهارتی این حیطه اجزای مختلف برنامه توسعه آموزش پرستاری است.

معاون آموزشی از دیگر ابعاد آموزش پاسخگو را به روز نگه داشتن دانش و فنون صاحبان حرف پزشکی بیان کرد و گفت: این امر از طریق برنامه های آموزش مداوم قابل پیاده سازی است.

لاریجانی بر توجه به نخبگان و استعدادهای درخشان به عنوان سرمایه های آینده نظام سلامت تاکید کرد و افزود: توجه به این افراد از ابعاد مهم تحول و نوآوری در آموزش پزشکی است که در این راستا شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت و کمیسیون های ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل شد.

معاون آموزشی همچنین، کوریکولوم های آموزشی را مهمترین و ارزشمندترین سرمایه های هر نظام آموزش بیان کرد و افزود: بازنگری این برنامه ها و تطبیق آنها با نیازهای روز و بهره مندی از فناوریهای نوین در پیاده سازی آنها از جمله اقداماتی است که می تواند به تحول در آموزش منجر شود.