دانشجوی خارجی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – ششمین نشست هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۱۱ بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در این نشست مسئولان وزارت علوم، مدیران وزارت امور خارجه و همچنین معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری حضور دارند.

هدف از برگزاری این نشست بررسی توسعه دیپلماسی علم و فناوری، شاخص های بین المللی شدن دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری، فرصت ها و چالش های فضای جدید منطقه و بین الملل برای علم و فناوری و کنش گران آن، نقش تعاملات علمی بین المللی در حاکمیت منطقه ای علم و فناوری ایران، منطقه ای کردن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با هدف یافتن شرکای منطقه ای و جهانی، چگونگی تحول فضای آموزشی، پژوهشی و فناوری منطبق با نیازهای جامعه و بستر بین المللی، موانع توسعه فعالیت های علمی بین المللی و اتخاذ راه کارهای متناسب با آنها است.