کرسی آزاد اندیشی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه یاسوج گفت: برای دستیابی به اهداف و نتایج مناسب باید به دنبال تعالی کرسی‌های آزاد اندیشی بود و به سمت ایجاد فضایی حرکت کرد که نقد، مفاهمه و گفتگو را در دانشگاه‌ها تقویت کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمود رضا رحیمی، رئیس دانشگاه یاسوج در بخشی از یک یاد داشت درباره اهمیت کرسی های آزاد اندیشی آورده است: کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی که با الهام از اندیشه‌های مقام معظم رهبری به بخشی مهم از حیات علمی و دانشگاهی کشور تبدیل شده از منظرهای مختلف در دانشگاه‌های کشور و البته به اشکال مختلف برای جامعه دارای اهمیت هستند.

به بیان کلی می‌توان کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی را ساختاری بدیع برای حرکت جامعه در مسیر توسعه علمی دانست. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی یکی از حوزه‌هایی است که نقش مؤثری در آماده سازی و جامعه پذیری اعضای جامعه برای شکل‌دهی و برساختن چنین حوزه‌ای دارد.

 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با نهادینه کردن کرسی‌ها، جمعیت عظیمی از کشور را در برساختن حوزه عمومی قدرتمند و البته عقلانی و متعادل مشارکت می‌دهد. دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند با مشارکت در کرسی‌ها در طول دوره تحصیل در فرآیند جامعه‌پذیری شرکت کنند و به عنوان حلقه اتصال دستاوردهای کرسی‌ها را به جامعه انتقال دهد.

با نگاهی به فضای دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توان گفت کرسی‌ها مرحله راه‌اندازی و شکل‌گیری مناسب را در اکثر نقاط کشور، پشت سر گذاشته‌اند اما برای دستیابی به اهداف و نتایج مناسب باید به دنبال تعالی کرسی‌ها بود.

در این مرحله لاجرم باید بر روی کیفیت و محتوای برنامه‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری شود و در عین حال رشد کمی را هم در نظر داشت و به عبارت دیگر در شرایط کنونی باید به سمت ایجاد فضایی حرکت کرد که نقد، مفاهمه و گفتگو را در دانشگاه‌ها تقویت کند.

با توجه به نکات پیش گفته، در راستای پویایی و نشاط فضای علمی و دانشجویی، همواره همکاری و تسهیل‌گری درخصوص برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در اولویت کارهای فرهنگی و پژوهشی دانشگاه یاسوج بوده است.