هنر اسلامی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی گفت: در این کارگروه برای رشته های جدید التالیف کتاب های درسی تدوین و منتشر می شود.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه رشته های جدید هنر و معماری با مشکل منابع درسی روبرو است بنابراین در کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی اقدام به تدوین کتب درسی مورد نیاز این حوزه کرده ایم.

وی افزود: درحال تدوین کتاب درسی مربوط به رشته دکتری هنرهای اسلامی هستیم که امیدواریم تدوین این کتاب به زودی پایان یابد.

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی اظهار داشت: تدوین کتب درسی برای رشته های هنر و معماری براساس اولویت و متناسب با اهمیت و ضرورت رشته ها انجام می شود.

سرسنگی تاکید کرد: به طور مثال رشته هنرهای اسلامی از اولویت بسیار بالایی برای تدوین کتب درسی برخوردار بود زیرا متاسفانه در سال های گذشته دانشجویان برای تحصیل در این رشته باید به دیگر کشورها سفر می کردند.

وی گفت: تدوین کتب درسی براساس اولویت و در ابتدا برای دروس مقاطع دکتری تدوین خواهد شد که در مراحل بعدی برای رشته های مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی نیز این موضوع دنبال می شود.