دانشگاه شریف سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی حکمی معاون اداری و مالی این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی حکمی منوچهر نجمی را به مدت دو سال به عنوان معاون اداری و مالی این دانشگاه منصوب کرد.

وی عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است.

پیش از این عباس مظفر این سمت را برعهد داشت.