دانشگاه علمی کاربردی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) دانشگاه علمی کاربردی – معاون سنجش و خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی از صدور کارت های هوشمند دانشجویی خبر داد و گفت: تا خردادماه سال آینده کارت های هوشمند اعطا خواهد شد.

عباس علایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقدمات صدور کارت های هوشمند دانشجویی در دانشگاه علمی کاربردی فراهم شده و در ابتدای سال آینده این کارت ها برای تمامی دانشجویان این دانشگاه صادر خواهد شد.

وی افزود: از طریق این کارت های هوشمند خدمات دانشجویی، آموزشی و رفاهی به دانشجویان ارائه خواهد شد.

معاون سنجش و خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی تصریح کرد: پس از صدور کارت های هوشمند وام های شهریه دانشجویان به این کارت ها واریز خواهد شد.

علایی با بیان اینکه هدف از صدور کارت های هوشمند دانشجویی یکسان سازی کارت های دانشجویی این دانشگاه در تمام واحدها است، تاکید کرد: قرار است این کارت ها از طریق یکی از بانک های عامل صادر شود.