جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی از دانشگاه‌هایی هستند که می توانند ادغام شوند.

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ادغام برخی از دانشگاه‌های‌ موازی در برنامه ششم توسعه را برنامه خوبی ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر هر دوی این دانشگاه‌ها به تربیت نیروی تکنسین و فنی مشغول هستند و اگر ادغام شوند، هم ساختار آموزش عالی کوچک شده و هم رسیدگی به دانشجویان بیشتر و در هزینه ها صرفه جویی می شود.

وی درباره حذف برخی از واحدهای دانشگاه پیام نور در برنامه ششم توسعه نیز گفت: حذف دانشگاه پیام نور به صلاح نیست.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: دانشجویان برخی از واحدهای دانشگاه پیام نور به دلیل کاهش دانشجو، با کمبود دانشجو روبرو است که می توان این واحدها را در دیگر واحدها ادغام کرد، ولی حذف آن به صلاح نیست.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دربرنامه ششم توسعه، به حذف برخی از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی و ۵۰ درصد مراکز دانشگاه پیام نور اشاره شده است و همچنین آمده است که دانشگاه هایی که به صورت موازی با یکدیگر فعالیت می کنند ادغام شوند.