دانشجوی خارجی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دانشجویان غیرایرانی از راه اندازی دفاتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در برخی از دانشگاه‎ها و استان ها خبر داد و گفت: این دفاتر تا پایان بهمن ماه راه اندازی می شود.

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دفاتر به منظور رفاه حال دانشجویان غیرایرانی و تسهیل امور آنان راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: دانشجویان غیرایرانی برای تمدید اقامت، مهاجرت و صدور ویزا یا مسائل دیگر نیاز دارند که به دفتر کنسولی مرکزی در تهران مراجعه کنند که با راه اندازی این دفاتر در برخی از استان ها و دانشگاه‌ها از تردد این دانشجویان کاسته می شود.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی افزود: در حال حاضر پیش بینی های لازم صورت گرفته تا این دفاتر در ۴ الی ۵ استان و دانشگاه، تا پایان بهمن ماه راه اندازی شود.

وی افزود: به عنوان مثال دانشگاه پیام نور تعداد زیادی دانشجوی غیرایرانی از طریق کنکور پذیرش کرده است که در سراسر کشور پراکنده هستند، این دانشجویان برای امور مربوط به اقامت، مهاجرت، صدور ویزا باید به دفتر کنسولی در تهران مراجعه کنند که با راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی پیام نور در استان و یا دانشگاه های مذکور دیگر نیاز به مراجعه این دانشجویان به تهران نیست.