سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان از تصویب و تدوین ۱۸ اقدام ملی مطابق با سیاست‌های اجرایی و سند راهبردی نخبگان خبر داد.

 

آریا الستی معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: تاکنون سیاست‌های اجرایی برای ۱۸ اقدام ملی به تصویب رسیده است و برخی از آن‌ها در حال اجرا است، که در این خصوص موفقیت‌هایی به دست آمده است و در برخی دیگر نیاز به تعامل و همکاری بیشتر بین دستگاه‌ها را دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال طرح شهاب با همکاری و تعامل وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان به بهترین شکل ممکن اجرا می‌شود که البته برای اجرای آن در سطح ملی باید برخی مسائل نظیر تأمین هزینه‌ها و بودجه‌ها را در نظر داشته باشیم.
الستی عنوان کرد: در این ستاد ۵ کمیسیون شناسایی و هدایت اجتماعاتی نخبگان، توانمندسازی اجتماعات نخبگان، زمینه‌سازی برای اثرگذاری برای افراد و گروه‌های نخبه در جامعه ارتقا نظام سیاست‌گذاری و مدیریت امور نخبگان و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی پژوهشی تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: این بنیاد برای اجرایی‌سازی سند راهبردی نخبگان نیاز به اصلاح ساختار دارد و در اولین اقدام خود با راه‌اندازی این سند در بنیاد ملی نخبگان ساز و کار فراهم شده است.
معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی در خصوص تعامل و همکاری با نهادها و دستگاه‌ها در بنیاد ملی نخبگان تعیین می‌شود و در نهایت هر اقدام برای اجرایی شدن به نهاد مربوطه ابلاغ می‌شود، این در حالی است که ارزشیابی نهایی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد.