دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل شاهد و ایثاگر دانشگاه آزاد گفت: مشکل ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد علوم تحقیقات حل شد.

محمدتقی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه بنیاد شهید حدود ۴ ترم است که شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد را پرداخت نکرده است امروز تعدادی از دانشجویان واحد علوم تحقیقات برای ثبت نام با مشکل مواجه شدند که این مشکلات برطرف شد.

وی افزود: طبق بخشنامه رئیس دانشگاه آزاد تمامی واحدهای این دانشگاه موظف هستند تا شرایط ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر را فراهم کنند و با واحدهای متخلف برخورد می شود.

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد تصریح کرد: طبق اعلام رئیس دانشگاه مشکل بدهی بنیاد شهید مربوط به دانشگاه آزاد است و نباید این موضوع در روند تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر خللی وارد کند.

طباطبایی گفت: درحال حاضر حدود ۴ ترم است که بنیاد شهید شهریه مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد را پرداخت نکرده و طبق صحبت های صورت گرفته قرار است این بدهی از طریق واگذاری ملک و اقساطی پرداخت شود.

وی اظهار داشت: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد می توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق شماره ۴۷۹۱۴۰۹۷ بیان کنند.

به گزارش مهر، صبح امروز تعدادی از دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل بدهی بنیاد شهید به این دانشگاه برای ثبت نام در ترم بهمن ماه با مشکل مواجه شده بودند که با حضور در این واحد دانشگاهی اعتراض خود را بیان کردند.