دانشگاه علم و صنعتسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه علم و صنعت و گروه مپنا در حوزه‌های صنعت نیروگاهی، توربین‌های گازی، بخاری، ژنراتورها و سامانه‌های نظارتی امضا کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم نامه قرار است گروه مپنا و دانشگاه علم و صنعت ایران امکانات و تجهیزات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند و همچنین استادان و دانشجویان به ویژه در مقطع‌ کارشناسی ارشد و دکترا در صورت تمایل اولویت‌های تحقیقی خود را همسو با نیازهای گروه مپنا انتخاب کنند.

علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا در این جلسه گفت: به دلیل برخورداری دانشگاه علم و صنعت ایران از دانشکده مهندسی راه آهن همکاری ویژه‌ای در زمینه لوکوموتیوسازی با این دانشگاه خواهیم داشت.

وی بیان داشت: نفت و گاز از دیگر حوزه‌های مدنظر دو طرف برای انجام همکاری خواهند بود.

مدیرعامل گروه مپنا تاکید کرد: در گذشته همکاری متقابل میان گروه مپنا و این دانشگاه وجود داشته اما این بار در چارچوب تفاهم نامه معین و مشخص برنامه‌های پژوهشی را دنبال خواهیم کرد.

علی آبادی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه دانشگاه علم و صنعت ایران و گروه مپنا و همچنین مراکز تحقیقاتی مپنا همکاری های مشترکی را خواهند داشت که به طور قطع منافع مشترک در آنها تضمین می‌شود.

وی گفت: مپنا ظرفیت ها و توانمندی های فنی خود را برای توسعه آکادمیک دانشگاه در اختیار خواهد گذاشت و به طور متقابل دانشگاه از ظرفیت‌های خود برای پیشبرد راهبردهای گروه مپنا استفاده خواهد کرد.