دانشگاه اصفهان سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بودجه این دانشگاه در سال آینده ۱۲ درصد رشد دارد که با این میزان رشد مشکلات بودجه ای به سال آینده منتقل می شود.

محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر بیشتر بودجه دانشگاه ها برای تامین حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی اختصاص می یابد و این امر موجب می شود تا دانشگاه ها نتوانند در حوزه آموزش و پژوهش به درستی فعالیت کنند.

وی افزود: طبق روال باید تا پایان آذرماه، ۷۵ درصد از کل بودجه دانشگاه ها به این مراکز اختصاص یابد اما اکنون کمتر از ۷۰ درصد بودجه به دانشگاه اصفهان اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: رشد ۱۲ درصدی بودجه برای یک دانشگاه تنها مشکلات ارائه حقوق کارکنان دانشگاه ها را برطرف می کند و تاثیری در روند فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها ندارد.

مدرس هاشمی تاکید کرد: درحال حاضر ۶۴ درصد بودجه دانشگاه صنعتی اصفهان صرف هزینه های پرسنلی می شود.

وی عنوان کرد: مشکلات بودجه ای دانشگاه ها به خصوص دانشگاه صنعتی اصفهان با رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی رفع نمی شود و این روند زمینه ای را فراهم می کند تا مشکلات بودجه ای دانشگاه به سال آینده انتقال یابد.