سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – برنامه آموزشی فلوشیپ روش تحقیق زمینه ساز تولی تحقیقات کیفی است که آموزش آن اهمیت خاصی در میان دانشگاهیان دارد.

 

فریبا یادگاری مدیر تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گفت و گو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوانافزود: در این پودمان، نوع انتخاب موضوع ، فلسفه و باورهای محقق ، سئوالات یک محقق که در ذهن دارد و پدیده مورد مطالعه در بافت مورد نظر در انتخاب تحقیق کیفی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
وی گفت: در برنامه این پودمان، کار عملی تحلیل مطالعات کیفی و مقایسه آن با مطالعات کمی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یکی از چند دانشگاه پیشرو کشور در اجرای برنامه فلوشیپ روش تحقیق ویژه اساتید است که ۱۰ پودمان برای اجرای این برنامه پیش بینی کرده است.هر پودمان طی سه روز برگزار می شود و در پایان دوره نیز گواهینامه رسمی فلوشیپ به شرکت کنندگان اعطا میشود.
 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، این برنامه را با هدف ارتقای کیفی سطح علمی اساتید و اعضای هیات علمی که محور اصلی آموزش و تربیت نیروی متخصص در دانشگاه هستند، اجرا می کند تا از این طریق، اساتید در خصوص مباحث مربوط به روش شناسی تحقیق به روز شوند. با توجه به ویژگی های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که تخصصی ترین دانشگاه وزارت بهداشت به لحاظ مباحث و تولید علم در سه حوزه توانبخشی ، سلامت و رفاه اجتماعی و سلامت روان می باشد، و  جایگاه این دانشگاه که می تواند محور سیاستگذاری در امور توانبخشی در کشور باشد، معاونت تحقیقات دانشگاه تلاش می کند تا  اساتید عمیق تر وارد مباحث تحقیقاتی و پژوهشی شده و با روش های جدید و پروتکل های تخصصی آن آشنا شوند.