1408427455404_20816.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه گفت: تایید فرم‌های کارآموزی دانشجویان بدون گذراندن آموزش‌های شغل محور بزرگترین خیانت در حق دانشجوست.

احد مهرمند در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه آذربایجان غربی، افزود: در رابطه با پاس کردن درس کارآموزی دانشجویان بدون گذراندن ساعتی در ادارات، دلایلی مانند دادن درس کار آموزی به اساتیدی که تبحر و تخصص لازم را در این مورد ندارند و تایید فرم‌های مربوطه کارآموزی دانشجویان توسط مدیران دستگاه‌ها بدون دادن آموزش‌های شغل محور و مهارتی که بزرگترین خیانت در حق دانشجو و جامعه است، نقش دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکلات درس کار آموزی تایید فرم ها بدون مراجعه به ادرات توسط آشنایان است افزود: در این رابطه مشکل اصلی و اساسی خود اساتید درس کارآموزی هستند که به محض حضور دانشجو در ادارات و سازمان ها می بایستی نظارت کافی و وافی را داشته و در فواصل مختلف به آنها سرکشی کرده و در خصوص آشنایی دانشجویان با محیط کار و موضوعات مختلف مثل ایمنی، سختی و پیچیدگی کار و مولفه های محیط واقعی کار مثل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تجربیات خود را با دانشجویان در میان گذارند که متاسفانه این کار صورت نمی گیرد.

مهرمند با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از دانشجویان درس کارآموزی را در اداره ای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود می گذرانند، ادامه داد: این موضوع هم از ضعف های نظام آموزشی هست که متاسفانه رعایت نمی شود و علت آن را می بایستی در عدم نظارت مسئولین آموزشی و نظارت دانشگاه ها و مراکز آموزشی جست وجو کرد.

کارشناس ارشد علوم تربیتی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی ادارات از پذیرش دانشجویان برای گذراندن درس کارآموزی در اداره مربوطه سرباز می زنند، افزود: علت این امر را در داشتن طبقه بندی، محرمانه بودن وظایف و مسئولیت ها در ادارات، نبود فضا، مکان و امکانات لازم در برخی ادارات عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از ادارات نیز حضور کارورزان را مانعی برای کار خود می دانند، افزود:کارمندان معتقدند که با آمدن کارآموزان می بایستی قسمتی از وقت اداری خود را صرف دانشجویانی کنند که آشنایی اولیه با کار محوله را ندارند.

مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه با اشاره به اینکه هدف از درس کار آموزی نزدیک کردن دانشجویان به محیط کار واقعی است، افزود: با گذراندن این واحد درسی بایستی از یک طرف دانشجو مفاهیم دانش و علمی حوزه شغلی را بیاموزد و از طرف دیگر در محیط کار با ادبیات کاری و فرآیند های فعلی کسب کار نیز آشنا شود.

مهرمند خاطرنشان کرد: کار ورزی تنها مشاهده صرف نیست بلکه فرد باید بتواند علاوه بر اینکه در محیط آموزشی هنجارهای غالب بر محیط علمی را در خود درونی می کند با هنجارهای غالب بر محیط شغلی خود نیز ارتباط برقرار کند.

وی گفت: درس کارورزی تاثیر بسیار زیادی در جامعه پذیری دانشجو خواهد داشت چرا که دانشجو بهتر می تواند محیط واقعی کار، روندجریان کار و فعالیت های منجر به تولید یا ارائه خدمات را با درک درست از محیط کاری در جامعه شغلی بپذیرد و وارد بازار کار شود .

کارشناس ارشد علوم تربیتی تصریح کرد: گذراندن درس کار آموزی در محیط های شبیه سازی شده مثل آزمایشگاه و کارگاه نمی تواند درک درستی از محیط واقعی را به دانشجو انتقال دهد زیرا در این محیط ها ریسک مالی، روانی و اجتماعی ناشی از کار وجود ندارد.

وی با بیان اینکه استرس، مسئولیت پذیری، ناکامی و پیروزی همه از مقولاتی است که تنها در یک محیط کسب و کار واقعی قابل درک و مشاهده است افزود: لذا مسئولین علمی و آموزشی کشور با توجه به اهمیت موضوع باید با بها دادن و توجه بیشتر به این درس بتوانند در ارتقاء انگیزه دانشجویان و اساتید مثمر ثمر باشند.