ساختمان دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بسیاری از ساختمان های دانشگاه های برتر کشور با فرسودگی مواجه هستند که برای تعمیر و بازسازی آنها نیازمند ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه گزارشی از وضعیت ساختمان های فرسوده ۱۰ دانشگاه برتر تهیه کرده که براساس آن دانشگاه های برتر برای بازسازی ساختمان های خود نیازمند ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار هستند.

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها نیز افزود: تجهیزات آزمایشگاهی ۱۰ دانشگاه برتر کشور نیز برای بازسازی و ارائه خدمات مناسب به دانشجویان نیازمند ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: در مجموع برای بازسازی ساختمان های فرسوده و تجهیزات آزمایشگاهی ۱۰ دانشگاه برتر کشور نیازمند هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم که این رقم از طریق بودجه های فعلی دانشگاه ها تامین نخواهد شد.

مدرس هاشمی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل ۱۰ دانشگاه برتر کشور در حوزه ساختمان های فرسوده و تجهیز آزمایشگاه ها باید ردیف بودجه جداگانه ای اختصاص یابد چراکه دانشگاه ها با وضعیت بودجه ای موجود نمی توانند در این زمینه اقدامی انجام دهند.

وی عنوان کرد: وزارت علوم پیگیر موضوع است و سازمان برنامه نیز قول هایی داده است که امیدواریم به زودی در این زمینه برنامه ریزی صورت گیرد.