سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – آموزش و تربیت نیروی متخصص فلوشیپ روش تحقیق ویژه اساتید از جمله برنامه‌های زیرساختی در تولید علم و ارتقای کیفیت امور پژوهشی است.

حمیدرضا خانکه معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان افزود: هدف از تدوین و اجرای این برنامه، ارتقای کیفی سطح علمی اساتید و اعضای هیئت علمی که محور اصلی آموزش و تربیت نیروی متخصص در دانشگاه است تا از این طریق در خصوص مباحث مربوط به روش شناسی تحقیق به روز شوند.
وی با اشاره به ویژگی‌های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که تخصصی‌ترین دانشگاه وزارت بهداشت به لحاظ مباحث و تولید علم در سه حوزه توانبخشی، سلامت و رفاه اجتماعی و سلامت روان می‌باشد، افزود: با توجه به جایگاه این دانشگاه که می‌تواند محور سیاستگذاری در امور توانبخشی در کشور باشد، لازم است اساتید آن عمیق‌تر وارد مباحث تحقیقاتی و پژوهشی شده و با روش‌های جدید و پروتکل‌های تخصصی آشنا شوند.
وی اظهار داشت: ۱۰ پودمان برای اجرای این برنامه پیش‌بنیی شده که هر یک از اساتید با شرکت در تمامی ۱۰ پودمان، حائز دریافت گواهی‌نامه فلوشیپ روش تحقیق و اساتیدی که در برخی از پودمان‌ها شرکت کنند، گواهینامه همان پودمانی که شرکت کرده‌اند را دریافت می کنند.
وی با اشاره به این که از بهترین متخصصان کشور برای اجرای این فلوشیپ دعوت شده است از اعضای هیأت علمی شرکت کننده در این دوره آموزشی، خواست تا با شرکت منظم و فعال خود سطح کیفی دوره را افزایش دهند.