دانشگاه علوم پزشکی تهران سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – وضعیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی دارای ردیف در بودجه سال ۹۵ نشان می دهد دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بالاترین میزان بودجه است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۹۵ برای بررسی در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور ارائه شده است. بخشی از این بودجه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی دارای ردیف، اختصاص دارد.

بر اساس بودجه ای که در لایحه آمده است، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲۷,۷۱۷,۵۵۵ میلیون ریال دارای بالاترین میزان بودجه در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. این بودجه نسبت به سال گذشته که ۲۶,۲۶۱,۲۲۵ میلیون ریال بوده است به صورت محدودی افزایش یافته است. البته در این میان یک مرکز تحقیقاتی نیز در این دانشگاه به تعداد مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه اضافه شده است.

میزان بودجه ۱۰ دانشگاه بزرگ علوم پزشکی

ردیف نام دانشگاه علوم پزشکی میزان کل بودجه در لایحه ۹۵
۱ تهران ۲۷,۷۱۷,۵۵۵
۲ شیراز ۲۰,۹۷۷,۷۶۲
۳ تبریز ۱۷,۴۸۹,۷۹۷
۴ اصفهان ۱۵,۹۹۹,۰۱۲
۵ مشهد ۱۵,۹۹۲,۵۵۲
۶ جندی شاپور اهواز ۱۴,۶۹۶,۴۸۳
۷ ایران ۱۴,۶۳۴,۸۸۰
۸ شهید بهشتی ۱۴,۲۳۴,۰۰۶
۹ ارومیه ۱۳,۶۲۳,۵۲۲
۱۰ مازندران ۱۱,۸۴۱,۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ترتیب از بیشترین تا کمترین

ردیف نام دانشگاه علوم پزشکی میزان کل بودجه تعیین شده
۱ کرمانشاه ۱۱,۰۱۳,۶۴۳
۲ گلستان ۸,۴۲۵,۱۰۰
۳ گیلان ۸,۱۸۴,۷۲۶
۴ همدان ۸,۱۳۳,۱۷۳
۵ کرمان ۷,۹۸۸,۱۱۹
۶ لرستان ۷,۴۳۶,۹۲۱
۷ زاهدان ۷,۳۶۱,۱۱۶
۸ کردستان ۷,۱۳۵,۹۸۱
۹ هرمزگان ۶,۶۰۳,۹۹۵
۱۰ شهید صدوقی یزد ۶,۰۸۵,۳۶۱
۱۱ اردبیل ۵,۸۹۶,۰۶۶
۱۲ زنجان ۵,۲۵۷,۸۸۴
۱۳ مرکزی ۵,۰۸۶,۷۴۷
۱۴ کرج ۴,۹۵۴,۱۳۶
۱۵ بوشهر ۴,۶۷۷,۳۰۲
۱۶ قم ۴,۵۶۲,۹۳۹
۱۷ چهارمحال و بختیاری ۴,۴۶۴,۴۴۳
۱۸ بیرجند ۳,۷۳۹,۲۷۰
۱۹ قزوین ۳,۷۱۴,۵۲۵
۲۰ بابل ۳,۶۸۷,۴۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ترتیب از بیشترین تا کمترین

ردیف نام دانشگاه علوم پزشکی میزان کل بودجه تعیین شده
۱ کهکیلویه و بویراحمد ۳,۳۳۹,۳۵۹
۲ خراسان شمالی ۲,۹۵۰,۷۴۰
۳ دزفول ۲,۶۹۱,۸۸۷
۴ آبادان ۲,۶۵۹,۴۷۸
۵ کاشان ۲,۶۱۴,۸۰۶
۶ جیرفت ۲,۵۷۶,۶۱۱
۷ ایلام ۲,۵۶۱,۸۶۰
۸ زابل ۲,۴۶۳,۰۵۷
۹ سمنان ۲,۳۷۰,۱۱۲
۱۰ فسا ۱,۹۴۸,۱۹۹
۱۱ سبزوار ۱,۹۱۲,۰۲۱
۱۲ رفسنجان ۱,۷۶۹,۹۲۵
۱۳ جهرم ۱,۷۰۱,۳۱۰
۱۴ بم ۱,۶۲۶,۴۷۸
۱۵ شاهرود ۱,۶۱۲,۲۳۵
۱۶ علوم بهزیستی و توانبخشی ۱,۳۱۵,۱۴۹
۱۷ تربت حیدریه ۱,۱۶۹,۳۸۹
۱۸ گناباد ۸۱۸,۲۲۵
۱۹ اسفراین ۵۳۸,۳۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ نشان می دهد که پس از تهران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین بودجه را دارد و پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، اصفهان، مشهد، ایران، جندی شاپور اهواز و شهید بهشتی به ترتیب بیشترین بودجه را دارند.

کمترین بودجه در بخش دانشگاهها به تربت حیدریه، گناباد و اسفراین اختصاص دارد که البته با توجه به وسعت و تعداد دانشجو و هیات علمی آنها اختصاص یافته است.