انسیه خزئلیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه الزهرا گفت: موضوع تصویربرداری از مراسم ژوژمان دانشجویان طراحی لباس این دانشگاه درحال بررسی است و این موضوع مورد توافق دانشگاه نبوده است.

انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ژوژمان پایان درس دانشجویان دانشگاه الزهرا به صورت مشترک با دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد و تنها مختص بانوان بود.

وی افزود: در ژوژمان پایانی درس دانشجویان طراحی لباس عکسبرداری ممنوع است اما تعدادی از دانشجویان اقدام به عکسبرداری کرده اند که موضوع درحال پیگیری است.

رئیس دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: عکسبرداری از این نوع مراسم خلاف تعهدات است و نباید از سوی دانشجویان انجام می شد.

خزئلی تاکید کرد: عکسبرداری از این نوع مراسم مورد موافقت دانشگاه الزهرا نیست و این موضوع به صورت شخصی صورت گرفته است.

وی گفت: از این نوع برنامه ها در دانشگاه الزهرا بسیار برگزار می شود که در تمامی برنامه ها تاکید داریم هیچ نوع عکسبرداری و فیلمبرداری صورت نگیرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، روز گذشته تصاویری از ژوژمان درسی دانشجویان طراحی لباس دانشگاه الزهراء مبنی بر طراحی لباس در فضای مجازی منتشر و خبرساز شد.