ابراهیمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – قزوین- مسئول امور نخبگان واستعدادهای برتر استان قزوین، از شناسایی وحمایت از نخبگان واستعدادهای برتر حوزه علمیه استان خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه استان، حجت الاسلام سید مصطفی ابراهیمی در این باره اظهار کرد:  در راستای حفظ وحراست از سرمایه انسانی وبهره گیری از ظرفیت نخبگانی حوزه های علمیه در اجرای برنامه ها وماموریت های حوزه در زمینه تولید وتوسعه علوم دینی وگسترش وتعمیق فرهنگ اسلامی این معاونت اقدام به شناسایی وسازماندهی وحمایت از نخبگان واستعدادهای برتر حوزه کرده است.

معاون پژوهش حوزه علمیه استان قزوین اظهارداشت: در این راستا مرکزی در حوزه علمیه قم تشکیل شده ونخبگان واستعدادهای برتر استان ها پس از شنا سایی برای انجام مصاحبه واحراز شرایط به مرکز امور نخبگان واستعدادهای برتر معرفی شده وبعد از طی مراحل علمی به شبکه نخبگان کشور می پیوندند.

وی یادآور شد: زمینه های شناسایی استعدادهای برتر در عرصه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اخلاقی، تربیتی ومدیریتی عنوان کرد.