احمد معتمدی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: روند تغییر فرآیندهای این دانشگاه آغاز شده که برنامه داریم فرایند این تغییرات افزایش یابد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، احمد معتمدی در دومین گردهمایی کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بخشی از فرآیندهای اداری این دانشگاه نیازمند بازنگری و تغییر است که این موضوع در دانشگاه آغاز شده و امیدواریم این فرآیند سریع تر انجام شود.

وی با اشاره به برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: برنامه ریزی‌های این دانشگاه تنها در سطح مدیریت انجام نمی شود بلکه تمامی کارکنان و اساتید در تدوین این برنامه ها نقش دارند و نظرات خود را بیان می کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: دانشگاه دارای سه رکن دانشجو، استاد و کارمند است که ما در این دانشگاه از نظرات این سه رکن استفاده می کنیم.

معتمدی تاکید کرد: برنامه راهبردی این دانشگاه یک برنامه تشریفاتی نیست بلکه اجرای آن الزام آور است.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم در دانشگاه به ارتقا دست یابیم باید برنامه راهبردی این دانشگاه به طور کامل اجرایی شود چراکه از طریق این برنامه می توانیم به اهداف ایده آل خود دست یابیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اگر قصد داریم به اهداف و چشم اندازهای این دانشگاه دست یابیم باید از تمامی ظرفیت های دانشگاه در راستای برنامه راهبردی دانشگاه استفاده کنیم.

معتمدی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزء دانشگاه های برتر کشور است، گفت: برنامه ریزی های این دانشگاه در بسیاری موارد برای کل آموزش عالی کشور استفاده می شود.