دانشگاه شهید باهنر کرمان سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کار گروهی متشکل از اعضای اتاق بازرگانی در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه گسترش ارتباطات صنعتی و معدنی ایران و افغانستان در دانشگاه شهید باهنر کرمان با هدف گسترش ارتباطات صنعتی و معدنی ایران برگزار شد.

در این جلسه وجود اتاق مشترک ایران و افغانستان در اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نیز کمیسیون گردشگری از ظرفیت هایی است که می تواند در اجرای برنامه‌های بین المللی این دانشگاه با کشور افغانستان اثرگذار و تسهیل کننده باشد.

همچنین در این جلسه جزئیات برنامه پیشنهادی از سوی بخش مهندسی معدن ارائه و مقرر شد، کارگروهی در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید باهنر کرمان از اعضای اتاق بازرگانی و این دانشگاه تشکیل شود تا موضوعات مختلف در حوزه معدن از طریق این کارگروه پی گیری شود.