مسعود شفیعی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای از تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی حرفه‌ای با اعضای هیات علمی خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود شفیعی امروز در همایش طرح تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیات علمی گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای از زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش خارج شده و به وزارت علوم پیوست اما هنوز ساختار وزارت آموزش و پرورش را حفظ کرده و مرکب از مدرس، هنر آموز، دبیر و غیره است. در صورتی که کادر آموزشی دانشگاه‌ها شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام می‌شود.

تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیات علمی

وی با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیات علمی ادامه داد: این تطبیق باعث ارتقای انگیزه کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شده است و حفظ پسوند فنی در درجات علمی افراد نشان دهنده مهارت محور بودن آنها است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: از سوی دیگر افراد پس از اینکه با اعضای هیات علمی تطبیق داده می‌شوند باید در کارهای تحقیقاتی طرح‌های تحقیقاتی ارتباط صنعت و دانشگاه و غیره مشارکت داشته باشند زیرا این امر موجب ارتقای دانشگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه این دانشگاه دارای ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کادر آموزشی در سراسر ایران است افزود: طبق مصوبه هیات امنا همه این افراد به جز حدود ۲۰۰ نفر که رشته‌های آنها مناسب دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیست تطبیق داده می‌شوند.

شفیعی در مورد نحوه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای توضیح داد:‌جذب اعضای هیات علمی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای توسط فراخوان جذب وزارت علوم انجام می‌شود. پس از اینکه وزارت علوم فراخوان جذب اعضای هیات علمی را اعلام کرد و افراد در این فراخوان شرکت کردند در صورت اینکه شرایط دانشگاه فنی و حرفه‌ای را داشته باشند جذب دانشگاه می‌شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیات علمی امر حساسی بود اظهار کرد: به دلیل حساسیت موضوع، آیین نامه تا چند روز قبل در اختیار افراد قرارداده نشد زیرا ممکن بود چون و چرایی در کار وجود داشته باشد .

شفیعی با تاکید بر اینکه طبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیات علمی به معنای ارتقاء نیست اظهار کرد: امیدوارم این فرایند تا پایان سال تمام شود و احکام کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای قبل از پایان سال تبدیل به اعضای هیات علمی شود. اما تا زمانی که وزارت علوم موافقت نکند نمی‌توانیم حکم را صادر کنیم.

وی با بیان اینکه برای تطبیق دو شرط مدنظر است، گفت: شرط اول این است که افراد قبل از تاسیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، کادر آموزشی بوده باشند و شرط دوم اینکه زمانی که فنی و حرفه‌ای تبدیل به دانشگاه شد این افراد در کادر آموزشی باقی مانده باشند.

دانشگاه فنی و حرفه ای دارای یک هزار عضو هیات علمی می‌شود

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی این دانشگاه با اعضای هیات علمی اظهار کرد: تا پایان سال حدود ۱۰۰۰ عضو هیات علمی فنی جذب می کنیم پس از اینکه این امر صورت گرفت باید بررسی کنیم که برای ارتقای دانشگاه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم.

افزایش حقوق از سال آینده صورت می‌گیرد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه در مورد حقوق افراد اظهار کرد: حقوق امسال تغییری نخواهد کرد و افزایش حقوق از سال آینده صورت می‌گیرد.

همچنین افراد باید توجه داشته باشند که هنگامی که تبدیل به عضو هیات علمی می‌شوند از دیدگاه وزارت علوم وظایفی دارند البته از افراد انتظار ارائه مقالات ISI وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارای دو طیف هیات علمی است توضیح داد: یک طیف افرادی که کادر آموزشی بوده و تبدیل به هیات علمی فنی شده‌اند و طیف دیگر افرادی که از قبل هیئت علمی بوده و ما ترجیح می‌دهیم که این افراد هم هیات علمی فنی شوند اما بار موظف باید مشابه باشد.

وی از تدوین برنامه‌هایی برای ارتقای هیات علمی خبر داد و گفت: برنامه‌هایی برای بروز کردن، آموزش دادن، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مخصوصا با کشور آلمان و غیره برای ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شده است.

بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای مطلوب نیست

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه با اشاره به بحث بودجه با تاکید بر اینکه بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای به میزان مطلوب نیست افزود: میزان بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال ۹۲، ۲۵۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال ۹۳ به ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت اما جمع هزینه‌های حقوق قراردادی، رسمی، پیمانی، غذا، حق التدریس، ۳۸۰ میلیارد تومان شد یعنی ۳۰ میلیون تومان بیش از بودجه‌ای که به ما اختصاص یافته بود هزینه کردیم.

شفیعی ادامه داد: به همین دلیل درخواست کردیم که بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای سرانه‌ای شود.