سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سازمان امور دانشجویان از شایعه تا واقعیت موضوع عدم ادامه تحصیل دانشجویان تاجیکستانی در کشور خبر داد.

دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت‌و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تحصیل دانشجویان تاجیکستانی گفت: همچنان مباحث تفاهم نامه فرهنگی میان دو کشور ایران و تاجیکستان درحال اجرا است و طی چند روز گذشته موضوعی مبنی بر عدم حضور دانشجویان تاجیکستانی در ایران، میان مسئولان دو کشور مطرح نشده است.
وی ادامه داد‌: براساس تفاهم نامه‌هایی که بین دو کشور ایران و تاجیکستان برقرار است، همچنان موضوع حضور دانشجویان کشور تاجیکستان برای ادامه تحصیل در ایران پیگیری و دنبال می شود.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد‌: تاکنون صحبتی در خصوص عدم حضور دانشجویان تاجیکستانی به کشور ایران میان مسئولان آموزش عالی دو کشور صورت نگرفته و تبادلات آموزشی و علمی میان دو کشور همچنان ادامه دارد.